Penempatan dalam Pendidikan Khas

17 Februari 2010

Penempatan pendidikan merupakan satu konsep yang amat penting dalam menjayakan pelaksanaan pendidikan khas. Semua pendidik, sama ada guru pendidikan aliran perdana atau guru pendidikan khas, perlu memahami konsep tersebut.

Dalam pendidikan aliran perdana, murid ditempatkan di sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan atau sekolah agama berdasarkan permohonan dan pendaftaran yang telah dibuat oleh ibu bapa.  Kemudian, di sekolah murid akan ditempatkan di kelas-kelas tertentu mengikut pencapaian akademik atau kriteria lain yang ditetapkan oleh sekolah.  Selepas peperiksaan awam tertentu, murid boleh diberi penempatan di aliran Sains atau aliran Sastera, atau ke sekolah-sekolah khusus terpilih. 

Pada amnya, di pendidikan aliran perdana  keutamaan dalam pemberian penempatan tertentu adalah berdasarkan pencapaian akademik atau kemahiran khusus murid.  Walau bagaimanapun, dalam pendidikan khas istilah penempatan membawa konsep yang agak berlainan.  Selepas seseorang murid telah didapati sebagai calon yang sesuai untuk menerima pendidikan khas, jenis penempatan yang dianggap sesuai untuknya perlu diputuskan. 

Terdapat beberapa jenis penempatan dalam pendidikan khas.  Seorang murid yang telah disahkan menghadapi masalah yang boleh menjejaskan pembelajaran boleh ditempatkan di kelas biasa untuk menerima pendidikan bersama-sama dengan murid yang tidak mengalami masalah.  Jenis penempatan ini dikenali sebagai pendidikan inklusif atau pengsealiran (mainstreaming).  Untuk segolongan murid yang  tidak mengalami masalah teruk,  mereka boleh diberi penempatan di mana mereka akan menghabiskan sebahagian besar masa pembelajaran dalam kelas biasa atau aliran perdana tetapi untuk waktu-waktu tertentu dikeluarkan untuk menerima perkhidmatan atau bantuan khas untuk memulihkan aspek-aspek kelemahan tertentu.  Jenis penempatan tersebut dinamakan penempatan bilik resos.  Ramai murid berkeperluan khas ditempatkan untuk belajar di kelas-kelas yang dibuka khas untuk mendidik mereka di sekolah biasa.  Jenis penempatan ini lebih kerap dikenali sebagai kelas khas.  Ada kemungkinan seseorang murid  ditempatkan di sebuah sekolah yang dibuka khusus untuk murid yang berkeperluan khas.  Jenis penempatan tersebut ialah sekolah khas.  Di negara barat seperti Amerika Syarikat, pendidikan wajib disediakan untuk semua kanak-kanak berkeperluan khas tidak kira betapa teruk tahap keterukan masalah atau kecacatan yang dialami mereka.  Untuk seseorang murid yang terhalang daripada menghadiri sekolah disebabkan masalah yang dihadapinya, pendidikan untuknya boleh disediakan di hospital atau di rumahnya sendiri.  Di Malaysia, walaupun tidak disediakan penempatan pendidikan di hospital atau di rumah, namun untuk murid yang mengalami masalah yang begitu teruk sehingga sukar dididik di sekolah, pusat-pusat pemulihan yang dianjurkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, atau agensi-agensi bukan kerajaan biasanya berperanan untuk memberi perkhidmatan pendidikan dan pemulihan yang bersesuaian.  Pusat-pusat tersebut lebih kerap dikenali sebagai pusat PDK atau Pemulihan Dalam Komuniti.

Penempatan pendidikan khas biasanya dibuat atas prinsip persekitaran yang paling tidak menghadkan (least restrictive environment).  Apakah sebenarnya prinsip tersebut?  Salah satu matlamat yang amat penting dan diharapkan daripada penyediaan pendidikan khas ialah murid berkeperluan khas dapat mendapat pengetahuan and kemahiran yang membolehkan mereka berdikari dan menyesuaikan diri dengan masyarakat.  Langkah yang paling asas untuk mencapai matlamat tersebut bermula dengan kebolehan untuk bercampur gaul dan bersosialisasi dengan orang yang tidak mengalami masalah.  Kebolehan dan kebiasaan untuk bersosialisasi hanya boleh dicapai sekiranya mereka sendiri mempunyai pengalaman berinteraksi dengan golongan orang yang tidak menghadapi masalah.  Prinsip persekitaran yang paling tidak menghadkan berkaitan dengan konsep bahawa dalam penetapan penempatan untuk murid berkeperluan khas, seboleh mana yang mungkin, murid patut ditempatkan belajar bersama-sama dengan murid yang tidak mengalami masalah.  Hal ini akan memberi mereka peluang dan pengalaman untuk berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan masyarakat umum.  Penempatan yang paling ideal dan yang memberi peluang yang paling baik sekali untuk mencapai tujuan tersebut ialah penempatan inklusif.  Namun, hanya mereka yang tidak mengalami masalah yang teruk yang sesuai ditempatkan untuk belajar bersama-sama murid biasa untuk sebahagian besar masa pembelajaran.  Untuk mereka yang mengalami masalah yang teruk, penempatan pendidikan yang lain seperti di kelas khas atau sekolah khas, atau penyediaan pendidikan di hospital atau di rumah adalah lebih sesuai diamalkan.   Pada amnya, kesesuaian penempatan pendidikan khas amat bergantung kepada tahap keterukan masalah yang dihadapi oleh murid berkeperluan khas.

Advertisements

Konsep Pendidikan Khas

6 Februari 2010

Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan khas?

Setiap hari terdapat ramai murid yang menghadiri sekolah untuk menerima pendidikan yang disediakan oleh sekolah. Pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan oleh guru berdasarkan topik-topik yang terkandung dalam sukatan resmi yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.  Segala topik dalam sukatan yang ditetapkan oleh setiap mata pelajaran perlu diajar dalam tahun berkaitan.  Guru akan menguji penguasaan pengetahuan dan kemahiran yang telah disampaikan melalui ujian dan juga peperiksaan di akhir penggal tahun akademik.  Pada amnya, penjelasan di atas memberi sedikit gambaran tentang sistem pendidikan yang bercorak aliran perdana, dan corak pelaksanaannya memang bersesuaian dengan kebolehan majoriti murid dalam sistem persekolahan umum.

Namun terdapat segolongan murid yang akan sudah pasti akan menghadapi kegagalan dalam pengajaran dan pembelajaran sekiranya mengikuti sistem pendidikan seperti yang dijelaskan.  Golongan murid ini merupakan murid berkeperluan khas kerana mereka mengalami keadaan kecacatan yang menjadi halangan kepada penguasaan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan oleh guru melalui proses pengajaran dan pembelajaran seperti yang biasa diamalkan dalam sistem pendidikan aliran perdana.  Untuk mencapai kejayaan dalam pendidikan, pelbagai usaha dan bantuan perlu disediakan untuk membantu mereka.  Oleh yang demikian, corak pendidikan adalah berbeza dan mempunyai pelbagai ciri-ciri yang tidak terdapat dalam sistem pendidikan aliran perdana.  Pendidikan yang disediakan untuk golongan berkeperluan khas tersebut dikenali sebagai pendidikan khas.

Apakah antara ciri-ciri khusus dalam pendidikan khas?

Oleh kerana murid berkeperluan khas menghadapi keadaan yang menghalang mereka daripada menerima pendidikan yang disampaikan secara biasa, bantuan-bantuan tertentu perlu disediakan untuk membantu mereka mengatasi halangan-halangan tersebut.  Bantuan-bantuan ini boleh disediakan dalam bentuk akomodasi dan modifikasi, atau dengan lain perkataan, pengubahsuaian yang telah dilakukan kepada pengajaran dan pembelajaran.  Sebagai contoh, isi kandungan pelajaran yang disampaikan boleh dikurangkan atau dipermudahkan.  Atau sekiranya seseorang menghadapi masalah memegang pensel untuk menulis, cara penyoalan boleh diubahsuaikan kepada cara lisan atau pemilihan jawapan pelbagai yang telah diberikan.

Perkhidmatan kepakaran juga boleh disediakan.  Sebagai contoh, seseorang murid yang menghadapi masalah pertuturan dan bahasa boleh dibantu oleh seorang pakar dalam bidang tersebut untuk beberapa kali seminggu.  Di samping perkhidmatan kepakaran, bantuan juga boleh diberikan dalam bentuk peralatan.  Golongan murid berkeadaan rabun boleh dibantu melihat tulisan di papan putih dengan teleskop yang dicipta untuk membaca dari jarak jauh, membaca buku melalui CCTV (close circuit television) yang bertujuan membesarkan tulisan tercatit atau menghasilkan penulisan yang tepat melalui komputer bersuara.  Secara ringkas, kejayaan perlaksanaan pendidikan khas bergantung kepada persediaan perkhidmatan-perkhidmatan sokongan khas yang boleh membantu murid mengatasi halangan yang dihadapinya dalam usaha menguasai pengetahuan dan kemahiran yang diajar kepadanya oleh golongan guru. 

Keadaan masalah atau kecacatan yang dihadapi oleh murid berkeperluan khas juga pelbagai dan berlainan.  Sebagai contoh, walaupun terdapat dua orang murid berkeadaan Sindrom Down, masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka tidak semestinya sama.  Contohnya, salah seorang murid boleh menulis dan membaca dan boleh membuat segala persediaan harian seperti memakai kasut dan baju dengan sendiri manakala seorang murid lagi masih perlu bergantung kepada orang lain untuk hal-hal pengurusan diri harian.  Keperluan-keperluan pendidikan untuk kedua-dua orang murid Sindrom Down sudah past amat berlainan.  Oleh yang demikian, dalam amalan pendidikan khas, keperluan-keperluan setiap orang murid perlu dikenal pasti supaya pendidikan yang disediakan bersesuaian dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh individu tertentu.  Pendek kata, satu rancangan pendidikan individu perlu disediakan untuk setiap orang murid.